Pravidla pro uživatele diskusního fóra

Pro každého, kdo je tu (nejen) poprvé - pravidla a rady.
Zamčeno
Zpráva
Autor
Vítek

Pravidla pro uživatele diskusního fóra

#1 Příspěvek od Vítek » 17 pro 2013, 00:46

Pravidla pro uživatele diskusního fóra

Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2015

1. Administrační tým a jeho pravomoci
1.1 Diskusní fórum autodraha-forum.cz, dále jen DF je provozováno soukromými osobami, které se věnují autodráhovému modelářství. Je udržováno z dobré vůle a ve volném čase, takže není možno se dovolávat nějakých obecných principů a práv - všechna zdejší pravidla určují správci a moderátoři.
1.2 S pravidly jste byli seznámeni při registraci a souhlasili jste s nimi. O porušování či plnění pravidel rozhodují moderátoři. Moderátoři o úpravách, přemístění příspěvků či prohřešku informují červeným popiskem v dolní části příspěvku (v případě smazání celého tématu informují autora tématu soukromou zprávou).
1.3 Pouze moderátoři mají právo jakkoli proti druhým zasahovat a umravňovat je.
1.4 V případě nespokojenosti s rozhodnutími moderátorů je veřejná diskuse s moderátory nepřípustná. Možná je komunikace jen soukromou cestou (e-mail, SZ, osobně apod.).

2. Uživatelé
2.1 Více identit (nicků) je zakázáno. Tyto identity budou mazány, v extrémních případech budou zakázány i IP adresy zdroje. Použití anonymizérů a open proxy je zakázáno.
2.2 Jakékoliv veřejné napadání, obviňování a pomluvy jiných uživatelů je zakázáno.

3. Jazyk
3.1 Jazykem fóra je čeština a slovenština. Je možno citovat z cizích jazyků, je však nutno připojit překlad.
3.2 Snažte se psát pravopisně a s diakritickými znaménky.

4. Etika projevu
4.1 Příspěvky pište jasně, slušně a k věci, bez napadání, urážek a obtěžování. Obcházení filtrů neslušných výrazů např. hvězdičkami bude kvalifikováno jako porušení tohoto pravidla.
4.2 Při psaní příspěvků se řiďte základními pravidly formátování.
4.3 Příspěvek ani podpis nesmí obtěžovat. Za obtěžování může být považováno i nerozumné použití blikajících a pohyblivých avatarů, offtopic textů, příliš velkých obrázků apod.
4.4 Dodržujte téma diskuse. Pokud se změní téma rozhovoru, založte nové téma. Do MODELÁŘSKÝCH diskusí patří pouze témata o MODELÁŘSTVÍ, pro ostatní případy využijte sekci "Obecná diskuse".
4.5 Větší množství nepřínosných reakcí (např. chválení po každém příspěvku) bude korigováno a promazáváno.
4.6 Pro vkládání obrázků používejte fotogalerie či úložiště k tomu určené, případně nahrávejte fotografie z Vašeho PC. Samotné odkazy na obrázky mohou po čase nefunkční a vlákno tak ztrácí na informační hodnotě. Neostré, roztřesené fotografie neprezentujte, budou smazány.

5. Nápravně výchovná opatření
5.1 Porušení pravidel je posuzováno moderátory, viník bude napomenut. V závažných případech může být potrestán vyloučením z diskusního fóra (dočasným či trvalým).

6. Komerční reklama
6.1 Jakákoliv cílená reklama na produkty spojené s autodráhovým modelářstvím (modely, nástroje, doplňky, ...) je povolena pouze s výslovným souhlasem odpovědného administrátora - PetrL. Jiná cílená reklama je zakázána.
6.2 Odpovědný moderátor PetrL sdělí prodejcům, výrobců a dovozcům podmínky, za kterých je možno inzerovat na tomto diskusním fóru.
6.3 V případě neuposlechnutí pokynů moderátora k současné inzerci, bude tato inzerce smazána. V závažných případech může dojít k zablokování účtu uživatele či IP adresy zdroje.

7. Autorská a jiná práva
7.1 Člen DF je povinen se řídit obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti autorského práva, práv osobnostních a práva k obchodním značkám.
7.2 Provozovatel DF je povinen poskytnout a poskytne součinnost pokud se někdo bude cítit poškozen ve svých právech a obrátí se na orgány činné v trestním řízení.

8. Rady a návody
8.1. DF nenese odpovědnost za návody a rady uživatelů pokytované na DF jiným uživatelům.
8.2. Rady a návody realizuje uživatel na vlastní riziko a bere na vědomí, že aplikací rad a návodů může dojít ke ztrátě záruky, případně k poškození věci.
8.3. Poskytování a využívání rad a návodů nezbavuje uživatele povinnsti respektovat obecně platné předpisy.

Zamčeno